máricus 15.
2017.03.23.
Miénk a vándorserleg
2017.04.21.

FELHÍVÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017-2018. tanév első évfolyamaira történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola 1. évfolyamára beíratni!

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány v. születési anyakönyvi kivonat), valamint a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

 

 1. A gondviselő személyazonosítására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél), valamint a gondviselő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét igazoló okmány (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya)

 

 1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
 • eredeti óvodai szakvélemény,
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

 1. Nyilatkozatok (honlapról letölthetők, vagy a beíratás helyszínén is kitölthetők)
 • szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (amennyiben az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeletei jogot, az azt bizonyító dokumentum bemutatása szükséges) 3. sz. melléklet
 • életvitelszerű lakcímről 2. sz. melléklet
 • etika/hit- és erkölcstan oktatásról. 6. sz. melléklet

 

Körzethatárok