Fa nélkül egy fillért sem ér a táj,

S üres a fa, ha nincs rajta madár,

Én azt hiszem, nem kelne föl a Nap,

Ha nem volnának fák és madarak.”Az ökoiskolai címet 2016 – ban nyertük el másodszor. 2018 májusában az örökös ökoiskolai címet pályáztuk meg mindkét épület számára. A visszajelzés szerint jó esélyünk van, hogy a pályázatunk sikeresen záruljon. A végleges döntés a nyár folyamán fog megérkezni.

Az ökoiskolai mozgalomba való bekapcsolódásunk két döntő szempont miatt indult:

 • az intézmény profiljának színesítése
 • a tanítók, tanárok környezettudatos szemléletének megjelenítése.

Az idei tanév kiemelt feladata volt az előző Ökoiskola pályázatban vállalt célok és programok megvalósításának véglegesítése, hiszen a tevékenység folyamatosan zajlott. A tevékenységen túl a külső kapcsolatrendszer megerősítése, kibővítése szintén alapvető szempont volt.

Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím elnyerésével tovább szeretnénk erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának további emelése.

Az öko munkaterv szervesen illeszkedik az iskolai élet mindennapjaiba.

Az általános elvárásoknak megfelelően felügyeljük az iskola tevékenységének a környezetre gyakorolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve kialakíttatását a diákok körében.

Törekszünk a tanítás – tanulás terén formálni a tanulók természet- és környezetszemléletét. Abban a reményben, hogy rajtuk keresztül a szülőkre is hatással lehetünk.

Tanításon kívüli tevékenységeink sok szállal kötődnek az ökoiskola arculatához.

Az ökoiskolai tevékenység az iskola életében a minőségfejlesztés egy lehetséges módja, a kritériumok hét területre vonatkoznak (ezeket részletesen a munkaterv tartalmazza):

1) az intézmény alapdokumentumai

2) a szervezeti feltételek

3) a pedagógiai munka

4) az intézmény működtetése

5) a kommunikáció

6) a civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés

7) a helyi közösség, a közvetlen környezet adottságainak, lehetőségeinek feltérképezése, kiaknázása.

Iskolánk a felsorolt kritériumokból jó néhánnyal rendelkezik, arculatunkat az immár hagyományosnak mondható Egészségnap, Víz témahét, a Vita-Manók városi verseny, az erdei iskolai programok, iskolakert létesítés és a több területre kiterjedő szelektív hulladékgyűjtés határozza meg

Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos fejlesztését.

Ennek érdekében a tanév során a következőket tettük:

 • Szeptemberben megtörtént a kapcsolatfelvétel a külső partnerekkel.

Beindítottuk az öko faliújságot.

Sétát tettünk az őszi Duna parton

A fűszerkertet ápoltuk.

Az iskola belső terében napi szinten próbáljuk elérni a szelektív hulladékgyűjtést.

 • Októberben papírgyűjtést rendeztünk, az újrahasznosítás szellemében népszerűsítve.

Megemlékeztünk az állatok világnapjáról.

Az udvaron komposztálót üzemeltetünk.

Tökfaragással tettük hangulatossá a sötétedő délutánokat.

 • Novemberben a kiskerti növények mellé ültettünk újakat.

Kihelyeztük a madáretetőket.

Egészségnapot tartottunk.

 • Decemberben folytatódott a madárvédelem.

Az adventi barkácsolásban természetes anyagokat használtunk.

Gyűjtést szerveztünk az Állatok karácsonyára, a menhely lakói számára.

Kivágták a beteg, balesetveszélyes fákat az iskola körül.

 • Januárban folyamatos volt a madáretetők feltöltése és a faliújság szerkesztése.

Népszerűsítettük a téli szabadtéri játékokat.

Mesét írtunk a téli erdő állatairól.

Készülünk a Vita Manók versenyre.

 • Februárban az igazi tél lehetővé tette amit az előző években nem mindig sikerült megvalósítani – csodás hószobrok, hópaloták épültek az udvaron.

Rögtönzött udvari korcsolya pálya készült.

Megemlékeztünk a vizes élőhelyek világnapjáról.

Részt vettünk az Erdei manók városi környezetvédelmi vetélkedőn.

 • Márciusban még szükség volt a madáretetők feltöltésére.

Megemlékeztünk a vadvilág és az újra hasznosított papír világnapjáról.

Figyelemmel kísértük a világméretű Föld Órája mozgalmat.

Rajzversenyt rendeztünk az Erdők világnapja alkalmából.

Megemlékeztük a víz világnapján.

Az iskolakertben elkezdtük a kora tavaszi munkákat.

 • Áprilisban volt a papírgyűjtés.

A Föld Napján sétát tettünk a Duna parton, a környező réten.

Szemetet szedtünk.

A fenntarthatóság, környezettudatosság témahete keretében több tanórán került szóba az egyén felelőssége, a mindennapok feladatai.

Kertrendezést, növényültetést végeztünk.

 • Májusban osztálykiránduláson megnéztük Pannonhalma látványosságait.

A 4.c osztály erdei iskolában volt.

A Madarak és fák napját hagyományosan a Füvészkertben tartottuk meg.

Az elhízás elleni világnapról gyümölcs-zöldség kóstolással emlékeztünk meg.

Közlekedés biztonsági kerékpáros, rolleres játékokban vettünk részt.

 • Júniusban virágot ültettünk.

Kerékpáros ügyességi versenyt tartottunk.

A DÖK nap keretében sportoltunk.

Felkészültünk a győrújbaráti táborozásra.

Czigler Magdolna

ÖKO ISKOLA
2017./18.
I. félév

Nyári szünetben, júliusban új kezdeményezés indult iskolánkban egy hetes bentlakásos Öko tábort indítottunk, melyre 1.-8. évfolyamos tanulók jelentkezhettek. 27 gyermek vett részt Börcsön, a Bóbita Erdei Iskola foglalkozásain, melynek keretein belül megismerkedhettek a tanulók a népi mesterségekkel, kézműves foglalkozásokon és erdei túrán vehettek részt.

Ismét felvettük a kapcsolatot partnereinkkel (óvodákkal, főiskolával, Iskolakertekért Alapítvány, Reflex Egyesület….)

Szeptember első hetében újra indult öko szakkörünk 14 3.-4. évfolyamos tanulóval.
Az ősz folyamán az iskolakert szépítésével, gondozásával teltek foglalkozásaink, a hidegebb idő beálltával tantermi foglalkozásokon tanulhattak a gyerekek az állat- , növény-, természetvédelemről, szelektív hulladékgyűjtésről valamint ezen foglalkozásokon készültünk a környezetvédelemmel kapcsolatos versenyekre is, valamint nagy hangsúlyt fektettünk a téli madár- és vadvédelemre.

Szeptember második hetében pályázaton nyert forrásból 3. évfolyamos tanulóink egész napos erdei iskolai foglalkozáson vehettek részt a Dunaszigeti Erdei Iskolában, ahol interaktív foglalkozáson és erdei túrán megismerkedhettek a Szigetköz élővilágával, vízminőséget vizsgáltak, és kézműves foglalkozáson vettek részt.

Szeptember negyedik hetében került sor az iskolai papírgyűjtésre.

Már első félévben több környezetvédelemmel kapcsolatos versenyre is jelentkeztünk:
Reflex Egyesület Újra papír c. rajzpályázata, Láss Zölden!, Zöld Okos program.
Ezen versenyeken 3.-4, valamint 8. osztályos tanulók vettek/vesznek részt.

Csizmazia Katalin