FELHÍVÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019-2020. tanév első évfolyamaira történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

A szülő a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány v. születési anyakönyvi kivonat), valamint a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

 

  1. A gondviselő személyazonosítására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél), valamint a gondviselő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét igazoló okmány (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya)

 

  1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
  • eredeti óvodai szakvélemény,
  • a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye vagy Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény,

 

  1. Nyilatkozatok (honlapról letölthetők, vagy a beíratás helyszínén kitöltendők)
  • szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (amennyiben az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeletei jogot, az azt bizonyító dokumentum bemutatása szükséges)
  • életvitelszerű lakcímről
  • etika/hit- és erkölcstan oktatásról.

A tanulók felvételéről első fokon az intézményvezető dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Az iskolák felvételi körzetei az alábbi linken érhetők el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/hirek/a-2019-2020-tanevre-meghatarozott-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek