Győri Tulipános Általános Iskola

2018/2019. év

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

Iskolánk 2012 óta a MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLÁK kritériumrendszere szerint szervezi éves tevékenységét, ekkor nyertük el a címet először, 2015-ben pedig második alkalommal. Programjaink, tevékenységeink szervezése részben az elmúlt évek jó gyakorlatának folytatását, részben új tartalmak beépítését jelentette.

Mottó: Az ökológia lényege, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit anélkül, hogy lerombolnánk a világot.

Ehhez meg kell ismernünk e világ jelenségeit, természeti törvényeit. Csak így tudjuk világunkat megtartani és ugyanakkor magunkat szerves részeként aktív szereplőjévé tenni.

Az általános iskola feladata, hogy elsőtől nyolcadik osztályig életkori szinten megismertesse, gyakoroltassa a környezettudatos életmód alapjait. Elindítsa azt a folyamatot, amit életünk végéig követnünk kellene, amit átlagos emberi energiával és életvitel mellett is alkalmazhatunk.

Céljaink, terveink voltak az év során:

 • A családok bevonása ökoiskolai tevékenységeink támogatásába.
 • Az iskola körzetében lakók, de az iskolával közvetlenül kapcsolatban nem álló polgárok figyelmének felkeltése szervezett programjaink iránt.
 • Tanulóink természetszeretetének növelése és környezetbarát szemléletmódjának kialakítása.
 • Az élet tisztelete és óvása
 • Egészséges életmód és pozitív értékrend kialakítása
 • Testi-lelki egészség fejlesztése
 • Tolerancia és segítő életmód, állampolgári felelősség felébresztése
 • Természeti, épített, szociális környezet ismerete, óvása, fejlesztése
 • Szelektív hulladékgyűjtésre nevelés
 • Testi higiénia, egészséges étkezés, testmozgás kultúrájának napi gyakorlata

Tanórán kívüli tevékenységeink:

 • Iskolai és városi szintű vetélkedők szervezése
 • Támogató szervezeteinkkel közös rendezvények szervezése
 • Kapcsolat felvétele más ökoiskolával
 • Kirándulás a honos állatfajták megismerésével
 • A rend és tisztaság ellenőrzése
 • Pazarlás, rongálás megakadályozása
 • Megemlékezés a „zöld” jeles napokról
 • Madárvédelem
 • Egészségnap, gyümölcsnap szervezése
 • Turisztikai szakkör programjai
 • Szelektív hulladékgyűjtés
 • Iskolakert és iskolaudvar fejlesztése

A környezeti nevelésünk alapelvei

 • Fenntartható fejlődés erősítése. A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. Olyan fejlődés, amely a jelen szükségleteit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékeinek esélyeit.
 • Környezetünk védelme
 • A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri
 • a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönösségét, helyét és szerepét a környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezeti magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak.
 • Rendszerszemléletű környezetlátás. A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, az iskolán túl az élet minden területén megjelenik. Több tudományterület összekapcsolására ad lehetőséget az ok-okozati viszonyok feltárásával, összefüggések feltárásával.
 • Problémamegoldó szemlélet. A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie, helyi problémákra és azok megoldására kell támaszkodnia. A helyi természeti és társadalmi jellemzők megismerésével jut közelebb a globális összefüggésekhez.

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek

 • Természettudományos kompetencia. Az emberi tevékenység okozta változások megértése
 • A fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség.
 • Szociális és állampolgári kompetencia. Közügyekben való aktív közreműködés fontossága a környezetvédelemben
 • Környezettudatosság, esztétikai tudatosság. Környezetünk esztétikus alakítása, egyetemes és kulturális örökségünk védelme.
Időpont Esemény

Felelősök

Szeptember Sövény u. Rónay J. u.
Kapcsolatfelvétel régi partnerekkel (SZIE, óvodák , Zöld Erő, Iskolakertekért Alapítvány…) Hegyesi-Németh Márta Csizmadia Katalin
Programok egyeztetése az óvodákkal és a Széchenyi István Egyetemmel Hegyesi-Németh Márta Csizmadia Katalin
Őszi séta (Dunapart, ártér, parkjaink) Osztályfőnökök Osztályfőnökök
ÖKO faliújság beindítása Hegyesi-Németh Márta Gallóné Schnepp Andrea
10. E-on nap a 4.b osztályban Csizmadia Katalin

Kerekes Natália

Iskolakert beültetése osztályfőnökök Öko szakkör
24. Papírgyűjtés hete kisbácsai tagiskolában Völgyi Zsolt
28. Jótékonysági kerékpártúra Németh Tamás
28. Kiskutatók éjszakája Tánczosné Cs. Csilla

Almásiné G. Gabriella

29. Arrabona futás testnevelő tanárok
Október
1. Papírgyűjtés hete a Rónay úton Völgyi Zsolt
1. Állatok világnapja ÖKO iskolai foglalkozás Hegyesi-Németh Márta Csizmadia Katalin
6. Turisztika szakkör kirándulása Tánczosné Cs. Cs.
11. Komposztálás Világnapja Öko szakkör
16. Földünkért Világnap Öko szakkör
25. Tökfaragás Völgyi Zsolt
November
Öko faliújság frissítése Hegyesi-Németh Márta Görözdiné Cs. Nikolett
Növényültetés, az iskola udvarának zöldebbé tétele Hegyesi-Németh Márta Öko szakkör
5.-9. Madáretetők felújítása kihelyezése gondnok Öko szakkör
10. Egészségnap osztályfőnökök Osztályfőnökök, védőnő, Kollár Tímea, Tánczosné Cs.Csilla, Merkó Ildikó, Gallóné Schnepp Andrea
December Öko faliújság frissítése Hegyesi-Németh Márta Merkó Ildikó
1. Adventi barkácsolás, projektnap természetes anyagokból osztályfőnökök osztályfőnökök, Török Éva, Görözdiné Cs.Nikoletta, Almásiné G.Gabriella
13. Madáretetők felügyelete 4. osztály Öko szakkör
Január Téli szabadtéri játékok népszerűsítése napközisek napközisek
Öko faliújság frissítése, háziállatok téli gondozása Pusztainé M. Eszter Jakabné Éva
7. Madáretetők felügyelete 3. osztály Napközis csoportok
Hószobor építő verseny napközisek napközisek
Február
Madáretetők felügyelete 4. osztály Simigla Tímea
Vizes élőhelyek világnapja – megeml. Öko szakkör
19. Manók – városi környezetvédelmi vetélkedő Király Krisztina
Március
Újrapapír Világnapja Osztályfőnökök Osztályfőnökök
Vadvilág Világnapja Napközisek Napközisek
4. Öko faliújság frissítése Tné Kovács Gertrúd
14. Madáretetők felügyelete 4. osztály Öko szakkör
18. Papírgyűjtés (Rónay) Völgyi Zsolt
18.-22. Központi témahét

Fenntarthatóság, környezettudatosság

Hegyesi-Németh Márta Iskolavezetőség, szaktanárok , Csizmadia Katalin, osztályfönökök
20. Iskolai rajzverseny. Simigla Tímea
Simonné F. Orsolya
20. A víz világnapja: a víz életfeltétel Csizmadia Katalin
25. Papírgyűjtés (Kisbácsa) Völgyi Zsolt
Az iskolakert tavaszi munkálatainak elkezdése gondnok Öko szakkör
28. (30.) A Föld Órája megemlékezés osztályfőnökök, családok osztályfőnökök, családok
Április
Öko faliújság frissítése Simigla Tímea
22. A Föld napja: séta a természetben, szemétszedés napközisek napközisek
Kertrendezés, növényültetés Hegyesi-Németh Márta Öko szakkör
Május
9. (10.) Madarak és fák napja Öko szakkör
17. Füvészkerti séta ,
4. osztályosok látogatása
Hegyesi-Németh Márta Farkasné T. Judit

Csizmadia Katalin

Öko faliújság frissítése Csizmadia Katalin
24. Családi nap Hegyesi-Németh Márta
31. Családi nap Tuli party Völgyi Zsolt, minden pedagógus
Erdei iskola Csordásné Zs. Anna Farkasné T.Judit

Csizmadia Katalin

Elhízás elleni nap.
Zöldség-gyümölcs kóstolás
osztályfőnökök osztályfőnökök
Június
Öko faliújság

Környezetvédelmi világnap

Hegyesi-Németh Márta Öko szakkör
12. Kerékpáros ügyességi verseny Gallóné S. Andrea
13. DÖK nap Hegyesi-Németh Márta Völgyi Zsolt
Júnuis 3. hete Győrújbaráti tábor Völgyi Zsolt, Bognár Gáborné
Július 1. hete Öko tábor Csizmadia Katalin, Görözdiné Cs. Nikoletta

Király Krisztina

A tanév folyamán több évfolyam is részt vesz a Mobilis rendhagyó természettudományos óráin. Évi 6-10 foglalkozáson vesznek részt tanulóink.

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a városunk környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeit és a tanulóink életkorának megfelelő témákba bekapcsolódunk.

Állandó rendezvényeink:

 • Jeles napok megünneplése
 • Projekt napok
 • Sport és egészségnapok
 • Helyi, városi versenyek
 • Sport-, családi-, egészség napok

Folyamatos programok:

 • Iskolakert- , valamint épületen belüli növények gondozása
 • Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, megszervezése
 • Nyári táborok szervezése, lebonyolítása Győrújbaráton és Börcsön

Folyamatos feladat

 • Pályázatfigyelés és pályázatok írása környezeti nevelés témakörben
 • Ökoiskola pályázat vállalásainak megvalósítása
 • Ebben a tanévben pályázunk az Örökös Ökoiskola címre.