Tisztelt Szülők! Kedves külsős látogatók!

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében december 1‑től szigorodik az intézmény területére való belépés rendje.

A határozat előírja, hogy az intézmény területére a tanulókon és alkalmazottakon kívül csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy léphet be.

Kérjük, hogy a védettséget igazoló iratot, applikációt vagy igazolványt külön felszólítás nélkül szíveskedjenek bemutatni.

A rendelet 3. pontja szerint:

„A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő 1 fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

Intézményünk Rónay úti épületében ez a pont a porta előtti csengős ajtó, Kisbácsán az udvari bejárati ajtó.

Továbbá felhívom figyelmüket, hogy az intézmény területén a közösségi terekben kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk használata.

Köszönöm megértésüket és hogy eddig is betartották járványügyi előírásainkat!
Minden családnak jó egészséget kívánok!

Győr, 2021.11.30.

Szélesné Karácsony Ida
intézményvezető