Iskolánk történetében az 1991-es esztendő nagy jelentőségű, hisz ekkor kezdte meg működését az alapítványunk. Létrejöttét az akkori szülői munkaközösség vezetőjének, Lelóczky Jenőnének és a tagság önzetlenségének köszönhetjük, akik szívükön viselték iskolánk jövőjét, a tehetséges tanulók fejlődését, lehetőségeik kiterjesztését.

A kuratórium célul tűzte ki:

  • az iskola tehetséges tanulóinak támogatását
  • az iskoláért legtöbbet tevők jutalmazását
  • követendő példák és célok állítása a tanulók elé
  • az idegen nyelv oktatásának fejlesztését
  • az iskola tárgyi feltételeinek javítását

Az alapítvány céljainak eléréséhez az alapítványi vagyon és kamatai használhatók fel évente a kuratórium döntése alapján.

Alapításkor az alapítvány tőkéje 2.000 Ft volt. Az évek során folyamatosan bővült az alapítványt támogatók köre. Az iskola tanulói, pedagógusok, a szülők, vállalatok, vállalkozók, mindazok, akik valamilyen módon kötődnek iskolánkhoz adakoztak már az alapítvány számlájára. Külön ki kell emelni, hogy a Tulipános Általános Iskolába járó gyermekek szülei személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával folyamatosan a legjelentősebb támogatást nyújtják.

Nagyon köszönjük és továbbra is várjuk önzetlen segítségüket!

Alapítványunk száma: 18510157-1-08