708. számú Rómer Flóris cserkészcsapat

1990 tavaszán Németh Péter harmadéves főiskolai hallgató leendő cserkészek toborzásába kezdett. Az első fogadalomtétel, a csapat megalakulása 1990 december 1-jén volt a bencés templomban. A csapat Rómer Flórisról, a sokáig Győrben tanító bencés szerzetesről kapta nevét, akit többek között a magyar régészet megalapítójaként tartanak számon.

A Magyar Cserkészszövetség alapszabálya értelmében, mivel a csapat nem jogi személy, rendelkeznie kell egy fenntartó testülettel. Ez régen úgy működött, hogy egy iskola vezetése vagy egy egyházközség elhatározta a csapatszervezést, és ehhez megteremtette a szükséges feltételeket. Az 1989-tól kezdődő újjáalakulásokat követően ez sok esetben úgy módosult, hogy régi cserkészvezetők alakítottak csapatokat, és kerestek hozzá fenntartó testületet. A mi csapatunk kezdetben a révfalusi templom hittantermében működött. 1991 nyarán, amikor a csapat vezetését Tóth Zsigmond, Zsiga bá' vette át, új fenntartótestületet kellett keresnünk. Szerencsére a közeli Tulipános Iskola vezetése befogadta a csapatot. 2000-ben az iskola felajánlott nekünk egy addig használaton kívüli termet, és ezt felújítva elkészült a csapatotthonunk, amelyre annyi időn át vágytunk. Ebben az otthonban látható a csapatzászló is, amelyet 2001-ben kaptunk az Öregcserkész Baráti Körtől, erre szintén nagyon büszkék vagyunk. 2003 januárja óta Zsiga bá' már nincs köztünk, azóta vezetem a csapatot.

A cserkészet önkéntes, politikamentes, valláserkölcsi alapokon működő ifjúsági nevelőmozgalom. A tanulásnak, a sportnak és a nemzeti kultúránk ápolásának ideális keveréke.

[awesome-gallery id=3206]

A cserkészév fénypontjait a táborok jelentik. 1992 óta minden évben voltunk nyári táborban és 1993 óta téliben is. Így már 14 nyári és 13 téli táboron vagyunk túl, és eddig mindegyik nagyszerűen sikerült. A táboron kívül rendszeresen szervezünk gyalogos-, kerékpáros- és vízitúrákat, cserkészbált, ahol az ország különböző tájegységeinek néptáncaival ismerkedhetnek meg a gyermekek, és "regös-napokat", ahol népi mesterségeket tanulunk.
A hosszú évek alatt Zsiga bá' szorgos munkával bővítette csapatunk felszerelését, így már elmondhatjuk, hogy elég jól felszerelt csapat vagyunk, bár mindig van mit fejleszteni.

Büszkék vagyunk Morajlás című csapatújságunkra, amely immár 1997 decembere óta minden hónap első péntekén megjelenik; a csapat évkönyvére, amely 2000-ban, csapatunk megalakulásának tizedik évfordulóján jelent meg; vagy legújabb munkáinkra, négy fotóalbumunkra és egész estés filmünkre.
Itt szeretnénk még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik segítik munkánkat anyagiakban, munkájukkal vagy egyéb formában. Kiemelném közülük a Tulipános Általános Iskolát, az Öregcserkész Baráti Kört, a szülőket, a 708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítványt és természetesen csapatunk minden jelenlegi és volt tagját.

Pap Zoltán st. csapatparancsnok