A Tulipános Általános Iskola 1911-ben kezdte meg működését Győr-Révfaluban. A városrész legszebb épületében folyik a hagyományokat tisztelő, gyermekközpontú nevelő-oktató munka.

Alsó tagozatban az olvasás tanítása szótagoló módszerrel történik a helyesírási ismeretek elsajátítása, megalapozása érdekében. Intézményünk kiemelt területként kezeli az alapkészségek fejlesztésén túl a magyar nyelv és irodalom, az informatika, a matematika és az idegen nyelvek oktatását. A német és angol nyelv oktatása az első osztálytól működik csoportbontásban. Az iskolai étkezést igénybe vevő alsó tagozatos tanulóinknak napközis ellátást biztosítunk. Udvarunk jó lehetőség az elegendő szabad levegőn tartózkodásra. a sportcsarnokot kihasználva különböző sportok alapjait tudják gyermekeink elsajátítani szakemberek felügyeletével, irányításával (tenisz, röplabda, torna, labdarúgás, cselgáncs, kosárlabda). Testnevelés órán belül sajátítják el diákjaink az úszás alapjait.

Szakköreink: énekkar, furulya, kézműves-rajz, turisztika.
Felsőbb évfolyamon lehetősége van tanulóinknak a második idegen nyelv tanulására is. Fontosnak tartjuk megszervezni magyar nyelv és irodalomból, matematikából a középiskolai előkészítő foglalkozásainkat. Fontosnak tartjuk a gondolkodás fejlesztését, s ezt segíti a logijáték elnevezésű tanóra.

Hagyományos rendezvényekkel, családi nappal, játszóházakkal, egyéb szabadidős programjainkkal tanulóinkon kívül a szülőket, az idős embereket, óvodásokat, lakókörzetünk érdeklődőit is igyekszünk behozni az épületbe. Iskolánk gyakran ad otthont különböző képzőművészeti kiállításoknak, tárlatoknak. Tanulóink szervezett keretek között órarendhez kapcsolódva vehetnek részt a római katolikus, református és evangélikus hitoktatáson. Olvasni szerető diákjaink a folyamatosan bővülő iskolai könyvtárat is látogathatják.
Rendszeresen részt veszünk tanulmányi versenyeken, pályázatokon, valamint mi is szervezünk városi, megyei szintű vetélkedőket és sportversenyeket (környezetvédelem, Heuréka rejtvényfejtő, Nyelv-Elek, német szépkiejtési, Tuli Tenisz, Tuli Röpi, Tuli Foci).