A 8 tantermes épület kivitelezését 1969-ben kezdték meg az akkori Mayer Lajos 12 évfolyamos iskola számára, melyet 1971 januárjában adtak át. Később tornaszobával, öltözőkkel és 2 új tanteremmel bővítették az épületet.

Az 1981-82-es tanévtől az általános iskolai osztályokat a Németh László Ált. Iskolához csatolták. A Bácsai út 55. számú épület, amely eddig a szakközépiskolához tartozott, 10 tanteremmel, 2 technikateremmel és tornaszobával, valamint a hozzátartozó épületekkel vett részt az integrált intézmény munkájában. A Rónay Jácint úti épület felújítása idején (1985-1988) az alsó tagozatos osztályokat fél évre átköltöztették a Rónay úti épületbe, majd onnan a SZIF melletti felvonulási épületbe, ahol váltótanítással (két hétig délelőtt, két hétig délután) tanultak másfél évig. Az 5-8. osztályok a Bácsai úti épületbe kerültek. A felújítás után a régi rend szerint folyt tovább a tanítás.

A Bácsai úti épület az integrált intézményből kivált, és 1991. szeptember 1-jétől Vásárhelyi Pál Általános Iskola néven működött tovább.

A 2000/2001-es tanévtől a Szent-Györgyi Albert középiskolához csatolták az általános iskolát.

2010. július 1-jétől az általános iskola 6 évfolyammal a Tulipános Általános Iskola tagiskolájaként működik.

2010 nyarán a nagy felújítás során szigetelték, átfestették az épületet, új, korszerű nyílászárókra cserélték a régieket, felújították a mosdókat, az épület villamos hálózatát, kicserélték a tantermek faburkolatát, és modern, minden igényt kiszolgáló informatika tantermet építettek ki.