Korábbi elnevezések

 • Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola 1908 - 1910
 • Állami Elemi Népiskola 1911 - 1945
 • Révfalui Állami Általános Iskola 1945 - 1959
 • Németh László János Általános Iskola 1959 - 1991
 • Tulipános Általános Iskola 1991
Nevelőtestületi csoportkép a kántortanítóval

Fennállásának módosulásai

 • 1920 - 1921: 6 osztályos elemi iskola + 3év továbbképző
 • 1941-től: 8 osztályos népiskola
 • 1943: Egyesül a Szigeti Állami Iskolával a háború végéig.
 • 1980: Integráció a Mayer Lajos Általános Iskolával és a Kisbácsai Tagiskolával.
 • 1991: A Mayer iskola önálló lesz Vásárhelyi Pál Általános Iskola néven.

Az intézmény alapítását 1910. október 31-én Győr szabad s királyi város közgyűlése határozta el, és szavazott meg 160.000 koronát az építésre. A fenntartó folyamatosan az önkormányzat illetve a városi tanács.

Az intézmény eddigi igazgatói

 • Újlaki Géza (1911 - 1923)
 • Vitéz Mohácsy Endre (1923. nov. - 1946) közben helyettesíti: Donner Samu (1943)
 • Németh Béla, Kozma Gábor (1946)
 • Tóth József (1946. okt. 30. - 1950. feb.)
 • Szűts Klára (1950 - 1953. nov. 1.)
 • Nácsa Antal (1953 - nov. l-től- 1958)
 • Magyar István (1958. aug. l-től-1959)
 • Mészáros József (1959. aug.1-től- 1965. aug. 1.)
 • Fatsinay Antal (1965 aug. l-től-1970. szept.16)
 • Makkos Gyuláné (1970. okt. 15 - 1974), halála után megbízott igazgató: Konczos Vincéné (1974 - 1975)
 • Gáy Boldizsár (1975. márc. 1-től- 1980. aug. 1)
 • Nagy Olga (1980. aug. 1-től- 1990. júl. 31)
 • Kutasi Károly (1990. aug. 1-től - 2005. júl. 31)
 • Ragányi (Gyula 2005. aug. 1-től 2011. nov. 1)
 • Ferenczi Józsefné (2011. nov. 1.-től 2012. júl. 1)
 • Smajdáné H. Ágnes (2012. júl. 1.-től)

Az iskola rövid története

„Azokért élünk, akiket szeretünk,
Azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk, a szépért, s jóért„
( Széchenyi István)

A Győri Tulipános Általános Iskola jelenleg két épületben , egy tagintézménnyel működik. Központi épülete a Rónay Jácint u. 4., tagiskolája a Kisbácsai Tagiskola. Az intézmény egységes oktatási-nevelési elvekkel, programokkal dolgozik. A szakmai alapdokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend) közösek, egy tantárgyfelosztásunk van. Tantestülete egységes, a szakmai munkaközösségek összefogják a két épületet.
A két épületben 420 gyermek tanul, 43 pedagógus irányításával. Sok közös rendezvénnyel igyekszünk az összetartozás érzését erősíteni. Az épületegységek is sok külső kapcsolattal rendelkeznek, nyitottak a lakókörzetük (Révfalu, Bácsa, Kisbácsa) felé.A Rónay Jácint utcai épület

A Mosoni-Duna partján áll Győr „cifra palotája”, a Győri Tulipános Általános Iskola. A városrész legszebb szecessziós épületében 105.éve folyik a tanítás, és ez idő alatt Révfalu emblematikus intézményévé vált.

Egy kis iskolatörténet róla:
1905. január 1-jén Révfalu községet törvénnyel egyesítették Győrrel, a város ötödik kerülete lett. Lakosságának száma növekedésnek indult, így felmerült az igény egy új, elemi iskola felépítésére. Az új iskola 1911. augusztusában elkészült: 8 tágas iskolateremmel, szertárral, tanítói szobával, igazgatói irodával és lakással, szolgalakással és mellékhelyiségekkel.
A város egyik kiemelkedően fontos építészeti remeke, 1985 óta műemléki védelem alatt áll. Az L alakú épület tulipánmintás majolika díszeit a Zsolnay cég szállította. Az épület belső terei is patinásak, a gyönyörű márvány lépcsőkorlát kovácsoltvas betétén, a folyosót övező faburkolaton is a tulipán motívum köszön vissza.
Százötéves fennállása alatt az elnevezése és szerkezete is többször módosult.
1911-ben Állami Elemi Népiskola néven kezdte meg működését, majd a történelem változásaival együtt sok átszervezésen ment keresztül.
1920-tól hatosztályos elemi iskolaként működött három év továbbképzővel
1941-től nyolcosztályos népiskola volt
1945. Révfalui Állami Általános Iskola
1959. Németh László János Általános Iskola
1980. Integráció a Mayer Lajos Általános Iskolával és a Kisbácsai Tagiskolával
1991. Leválik a Mayer Lajos Általános Iskolától,(amely Vásárhelyi Pál Általános Iskola néven folytatja működését.) a Rónay utcai épület – a díszítésére utalva- felveszi a Tulipános Általános Iskola nevet.
2010. Ismét integrálódott- a régi Mayer, akkor- Szent-Györgyi Albert Általános Iskolával, amely a Bácsai Úti Tagiskola nevet kapja.
2011-ben a fenntartó, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata főigazgatóságokat hozott létre. Iskolánk a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság intézményegysége lett.
2013 januárjától az iskolák állami fenntartásba kerültek, fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete lett, működtetőnk a II. sz. Gazdasági Működtető Központ.
2013. szeptemberétől Győri Tulipános Általános Iskola a hivatalos elnevezésünk.

Sok-sok emlék, rangos események, kiváló eredmények jelzik az iskola eddigi életét. Fontosnak tartotta és tartja ma is a tantestület a hagyománytiszteleten alapuló gyermekközpontú oktató-nevelő munkát, a családias szellemiséget, a nyitottságot a városrész iránt.

Tárgyi emlékeink

« A 2 »