Tisztelt Szülők!

A kormány döntése alapján 2020. október 1-jétől a köznevelési intézményekben érkezéskor kötelező lesz a foglalkoztatottak és a diákok testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében a foglalkoztatottak és a nagykorú tanulók csak akkor tartózkodhatnak az intézményben, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket. Kiskorú tanuló esetén, ha ez az érték eléri, vagy meghaladja a fent említett értéket, akkor azt a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt, vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell.

A jogszabály előírja, hogy a tanulót kísérő nagykorú személy a kialakított testhőmérséklet-mérő pontig léphet be. Ez nálunk egybeesik a fertőtlenítő pontokkal, így az intézmény területére a foglalkoztatottakon és diákokon kívül továbbra sem léphet be senki (kivétel intézményvezetői engedéllyel, előre megbeszélt időpontban, rendkívül fontos, személyes találkozást igénylő esetben)!

Ezekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

  • A testhőmérséklet-mérést pedagógus végzi maszkban, a fertőtlenítést követően.
  • A foglalkoztatott, vagy nagykorú tanuló a fent említett érték mérése esetén vissza kell, hogy forduljon.
  • Kiskorú tanuló esetén (amennyiben a szülő nem várja meg a mérés eredményét az iskola előtt) a gyermeket elkülönítjük. Erről a szülőt/gondviselőt tájékoztatjuk. Az ő kötelessége az érintett gyermek lehető legrövidebb idő alatt történő hazaszállítása.
  • a Rónay úton ¾ 7-től a reggeli ügyeletre érkezőket az udvar felőli oldalsó bejáratnál várja az ügyeletes tanár (és az érintés nélküli lázmérő, kézfertőtlenítő).
  • Az esetleges torlódások elkerülése érdekében ¼ 8 órától már mindhárom bejárati ajtónál fogunk testhőmérséklet-mérést végezni. (Akiknek az emeleten van az első órájuk, a főbejáraton át, akiknek az alagsorban, az udvari bejáraton át, az első két évfolyam pedig a játszótéri hátsó bejáraton át juthat be az iskolaépületbe).
  • Kisbácsán hasonlóképpen, a járványügyi készenlét idején megszokott módon történik továbbra is az iskolába érkezés, október 1-től kiegészülve az érintés nélküli lázméréssel.

Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján biztosan állíthatom, hogy ezt a feladatot is meg fogjuk oldani. Köszönjük a Szülők eddig tanúsított megértését, türelmét és felelősségteljes viselkedését! Ezt tapasztalva néhány, az elkövetkező időszakra vonatkozó kérést fogalmaznék meg Önökhöz:

  • Kérem, erősítsék meg az osztályfőnököknél az értesítendő személy nevét, telefonszámát!
  • Lázas, hőemelkedéssel küzdő, vagy bármilyen akut betegség tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek/hozzanak el az iskolába! Ez a foglalkoztatottakra is érvényes.
  • A reggeli indulást kérem, úgy időzítsék, hogy a gyermek az iskolához legkésőbb ¾ 8-ra megérkezzen!

Továbbra is minden erővel a tanév normál módon történő folytatására, majd befejezésére törekszünk.

Bízom benne, hogy a jövőben is a kölcsönös bizalom jegyében munkálkodhatunk együtt a tanulók/gyermekek előmenetele érdekében!

Tisztelettel és üdvözlettel:

Szélesné Karácsony Ida

intézményvezető