Emlékezetes és jelentőségteljes dátum a gyermekek és a szülő életében az első tanítási nap. Ezért minden évben lehetőséget biztosítottunk az ovisoknak, hogy személyes találkozások során ismerkedjenek iskolánkkal, a leendő tanítónénikkel, a rájuk váró élményekkel.

Sajnos a vírushelyzet miatt idén erre nincs lehetőségünk, ezért a jövő tanévre érkező elsősöknek, hozzátartozóknak és minden érdeklődőnek összegyűjtöttük a legfontosabb információkat intézményünkről és az első tanévkezdést érintő hasznos tudnivalókról.

A Győri Tulipános Általános Iskola 1911-ben kezdte meg működését Révfaluban. A városrész egyik legszebb épületében folyik a hagyományokat tisztelő, gyermekközpontú nevelő-oktató munka. Az intézmény főépületében, a Rónay Jácint u. 4. szám alatt 1-8. évfolyamon, a Kisbácsai Telephelyen 1-4. évfolyamon történik az oktatás.

 • Olyan gyermekközpontú iskola kialakítására törekszünk, ahol munkánk alapja a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó pedagógia, ahol tanár és diák egyaránt biztonságban és otthonosan érzi magát, ahol egymás tisztelete és segítése jellemzi az emberi kapcsolatokat.
 • Annak megteremtésén munkálkodunk, hogy minden szülő, minden tanuló tudja és érezze, hogy az egész tantestület a tanulók testi és szellemi előmenetelén fáradozik. Ugyanakkor ezek hatására szeretnénk elérni, hogy a tanulókban is kialakuljon az a belső igény és késztetés, hogy az iskolai követelményeknek megfeleljenek.
 • Tanulóinkkal az általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre a későbbiekben biztonságosan építhetik ismereteiket, s az általános iskolai tanulmányaik befejezése után mindannyian képességeiknek megfelelően tudnak a továbbtanulási lehetőségek közül választani.
 • A nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott céloknak és feladatoknak megfelelően végezzük színvonalas oktató-nevelőmunkánkat.
 • Célunk az oktatás-nevelés során változatos tanári módszerek alkalmazásával tanulóink számára az adottságaiknak és képességeiknek megfelelő differenciált fejlesztés biztosítása.
 • Kiemelt feladatnak tekintjük a gyermekek személyiségfejlesztését, egymás elfogadásának erősítését, a kritika, önkritika képességének kialakítását.
 • Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Minden tanévben szakkörök, sportkörök széles választékát kínáljuk tanulóinknak alsó és felső tagozaton egyaránt.
 • Örökös Ökoiskolaként  jelentős szerepet kap iskolánkban a környezettudatos magatartásra nevelés.
 • Fontosnak tartjuk a tanulók viselkedéskultúrájának, munkafegyelmének fejlesztését, javítását. Hangsúlyt fektetünk a kitartó munkához szükséges olyan tulajdonságok kialakítására, mint a szorgalom, figyelem, kötelességtudat. Célunk, hogy fejlesszük tanulóink önismeretét, önértékelési képességét.

Az iskolakezdéskor sok kérdés merül fel mindenkiben. Ezek megválaszolásához szeretnénk most segítséget nyújtani.

Az óvodáskori játékos, kötetlen időszak lezárul. Az iskolában már szabályok vannak, melyeket be kell tartani; feladatok, melyeket el kell végezni.  A kezdeti időszakban minden kisgyermeknek nagy szüksége van felnőtt támogatására a tanulásban, felkészülésben. Ezért segítsünk nekik megismerni tanszereiket, azok használatát, a házi feladatok megoldási módját. Az első pár hónap közös munkája után alakul ki az önállóság, azonban fontos, hogy a munkái akkor is ellenőrizve legyenek és segítségkérés esetén támogassuk, számíthasson ránk.

Fontos, hogy a leendő kis elsős részese legyen az iskolába való felkészülésnek. Az együtt vásárolt tanszerek, a neki tetsző iskolatáska, tornafelszerelés mind motiváló számára.

Szükséges felszerelések, taneszközök:

 • Iskolatáska: Feltétlenül háton hordható, belső elválasztó rekesszel rendelkező, hogy a könyvek ne boruljanak össze benne.
 • Tolltartó, melyben: 4 db hegyes grafit ceruza ( HB-s), 1-1 db kék, piros és zöld színes ceruza, 2 db postairon, 1 db 15 cm-es vonalzó, 1d fehér radír, zárható ceruzafaragó
 • Füzetek: 3 db négyzetrácsos ( 27-32), 3 db első osztályos vonalazású (14-32), 1 db A5-ös hangjegyfüzet ( 36-16), 1  db sima füzet A5-ös, 1 db üzenő füzet. A füzeteket átlátszó borítóval, címkével és névvel ellátva kérjük.
 • Tankönyvek: Az első tanítási napon kapják meg a tanulók, melyet szintén átlátszó borítóba kell kötni. A tankönyvekbe rögzített könyvjelzőt kérünk. A tankönyvek minden tanuló számárs ingyenesek.
 • Vizuális kultúrához, Technika és tervezéshez:   1db rajzmappa, 40 db félfamentes A4-es rajzlap, 10 db műszaki karton min 180g-os,  6 csomag írólap, színes ceruza készlet, filctoll készlet, zsírkréta, tempera, vízfesték, vékony és vastag ecset, törlőrongy, vizes edény ( pl. üres margarinos doboz tökéletesen megfelelő ), hegyes végű olló, balkezeseknek balkezes olló, stift ragasztó, színes papír készlet. Mindezt egy cipős dobozba kérjük, melyre jól látható, nagy betűkkel kérnénk a tanuló nevét.
 • Testneveléshez:  Fiúknak kék tornanadrág és fehér póló, lányoknak kék tornadressz, vagy rövidnadrág, fehér póló. Szükséges még melegítő, fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni.  Mindezt tornazsákban, melyet péntekenként visznek haza.

Egyéb:

 • Az önkormányzat ajándékcsomaggal segíttette eddig az iskolakezdést, így  gyurmát, számolókorongot, mérőszalagot nem kellett vásárolni, füzetek, ceruzák is maradtak tartaléknak.
 • Tisztasági csomagban legyen kisméretű törölköző, ivópohár, papír zsebkendő, ruhaszalvéta tízóraihoz, uzsonnához.
 • Télre benti váltócipő, csere ruha ( melegítő nadrág, alsónemű vész esetre) megállapodás szerint.
 •  A felszerelésekre, tanszerekre a nevet, vagy óvodai jelet jól láthatóan kérjük feltüntetni!

Tanórák: 

 • Magyar irodalom, heti 8 óra: olvasás és írás órák. Az olvasás tanítása a hagyományos szótagoló módszerrel történik. A gyermekek a betű- szótag- szó- mondat építkezésben sajátítják el az olvasást.
 • Matematika, heti 5 óra: A tanév során a 20-as számkörben tanulnak számolni.
 • További tanórák: heti egy óra technika és tervezés, hittan vagy etika, heti 2 óra vizuális kultúra, ének, heti 5 óra testnevelés

Az órarendet az első tanítási napokban az üzenő füzetbe ragasztjuk be.

Az 1. évfolyamon a félévi és az év végi  bizonyítványba minden tantárgyból szöveges értékelés kerül. Az értékelés a tantestület által elfogadott egységes jelzésrendszer alkalmazásával történik, melyek a következőek: kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul.   Tanév közben a teljesítményt érdemjeggyel értékeljük.

Tanítási órák rendje:     

 1. óra 8:00 – 8: 45
 2. óra 8:55 – 9: 40
 3. óra 9:55 – 10:40
 4. óra 10:55 – 11:40
 5. óra 11:50 – 12:35 ( minden nap 5 órájuk van a tanulóknak)
 6. óra 12:45 – 13:30 ( szakkörök és felzárkóztató)

Az étkezést a győri Gazdasági Működtető Központ szervezi. Az étkezés esetében lehetőség van csak az ebéd rendelésére ( menza), és a napközis ellátásra, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és az uzsonnát is. A következő havi befizetés időpontjáról és költségéről időben tájékoztatjuk a szülőket. Részletes és aktuális információk az étkezésekről és annak lemondásáról a  www.gek.hu oldalon találhatóak.

Minden tanulónknak biztosítunk napközit, ahol osztálykeretben, pedagógus felügyeletével és irányításával 12: 35 – 16:00 óráig vehet részt. Udvarunk jó lehetőség az elegendő szabad levegőn tartózkodásra. Minden kisgyermek részére ajánljuk!

Napközi rendje:

 • 12:35 – 13:45     levegőzés, irányított és/ vagy  szabad játék
 • 13:45 – 14:00     készülődés a tanuláshoz
 • 14:00 – 15:00     házi feladatok elkészítse, ellenőrzése, gyakorlás
 • 15: 00- 16:00      szabad játék, kézműveskedés, mesehallgatás, társas játékok

A napköziből való távozás időpontját év elején kell jelezni. Természetesen előfordulhat, hogy valami program miatt más időpontban érkeznek a gyermekért, de ezt az üzenő füzetbe kérjük beírni.  A hazamenetel időpontjai a következők lehetnek: tanítás után, étkezés után, 14:00, 15:00, 15:30 és 16:00.

Iskolánk reggeli és délutáni ügyeletet is biztosít azoknak, akik ezt igénylik. Reggel 6:45- től, délután pedig 16:00 – 17:00 óráig. Ezen időszakban összevontan, pedagógus felügyelete alatt vannak a tanulók.

 • Azoknál a gyermekeknél, akik otthon tanulnak, érdemes tanórák után 1,5 – 2 óra pihenést, aktív mozgást, játszási lehetőséget biztosítani. Csak azután kezdődhet a házi feladat elkészítése. A füzetben, tankönyvben házikóval jelöljük meg az elkészítendő feladatot.
 • Iskolánkban szakköri lehetőségeket biztosítunk, melyek működése jelen tanévben a járványhelyzet miatt, bizonyos esetekben sajnos szünetel. Bízunk benne, hogy a jövő tanévben már zavartalanul működhetnek szakköreink, melynek aktualitásáról tájékoztatót küldünk.
 • Diákigazolvány igénylése az okmányirodában kezdődik. Az ott kapott NEK-adatlapot kell a titkárságra behozni. Akinek szükséges a diákigazolvány elkészültéig igazolást tudunk kiadni, mely 60 napig érvényes.
 • Az üzenő füzetben és a KRÉTA rendszerben közölt eseményeket, időpontokat, befizetési információkat folyamatosan, naponta szükséges követni. Kérjük, hogy a KRÉTA rendszerben minden adatot, elérhetőséget szíveskedjenek kitölteni, mivel ez a felület lesz a család és az iskola fő kommunikációs tere.
 • Az iskolai hiányzásokról betegség esetén hivatalos orvosi igazolást kérünk. (Tanévenként a szülők 10 tanítási napot igazolhatnak.) Tartós betegség miatti testnevelési óra alóli felmentést csak szakorvosi igazolással tudunk elfogadni
 • Iskolaérettséggel és tankötelezettséggel kapcsolatos információk:  https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg

 

Kedvcsinálóként pár fotó iskolánk életéből:

 

Iskolánkkal kapcsolatos további információ kérhető az alábbi címen: titkarsag@tulipanos-gyor.sulinet.hu és a 96/ 525-798 számon.